fbpx
Home Blog
tài nguyên luyện siêu trí nhớ
Tổng hợp tất cả website, youtube, sách, tài nguyên luyện Siêu Trí Nhớ cần thiết cho người mới bắt đầu.
nhớ từ vựng bằng phương pháp âm thanh tương tự
Nhớ từ vựng bằng phương pháp âm thanh tương tự là phương pháp hỗ trợ việc ghi nhớ tót nếu bạn biết cách sử dụng hợp lý.
cách nhớ đường đi
Cách nhớ đường đi cả Google Map giúp bạn từ người mù đường trở thành bất tử không bị lạc trong thành phố.
thuật ghi nhớ
Thuật ghi nhớ giúp ghi nhớ thông tin dễ dàng hơn gồm các phương pháp nào? Trong bài viết này bạn sẽ biết về các phương pháp thuật ghi nhớ đó.
phương pháp chunking
Phương pháp chunking hay phân khúc giúp giảm số lượng thông tin cần ghi nhớ bằng cách nhóm dữ liệu lại theo cách có ý nghĩa.
sự chú ý và trí nhớ
Sự chú ý và trí nhớ có quan hệ với mật thiết với nhau. Cải thiện sự chú ý chính là tiền đề cải thiện trí nhớ.
luyện trí nhớ với thông tin ngẫu nhiên
Luyện tập siêu trí nhớ với thông tin ngẫu nhiên giúp thành thạo kỹ năng siêu trí nhớ nhanh hơn để dùng kỹ năng đó ứng dụng.

Most popular

Recent posts