fbpx
Home Blog
cách nhớ đường đi
Cách nhớ đường đi cả Google Map giúp bạn từ người mù đường trở thành bất tử không bị lạc trong thành phố.
thuật ghi nhớ
Thuật ghi nhớ giúp ghi nhớ thông tin dễ dàng hơn gồm các phương pháp nào? Trong bài viết này bạn sẽ biết về các phương pháp thuật ghi nhớ đó.
sự chú ý và trí nhớ
Sự chú ý và trí nhớ có quan hệ với mật thiết với nhau. Cải thiện sự chú ý chính là tiền đề cải thiện trí nhớ.
luyện trí nhớ với thông tin ngẫu nhiên
Luyện tập siêu trí nhớ với thông tin ngẫu nhiên giúp thành thạo kỹ năng siêu trí nhớ nhanh hơn để dùng kỹ năng đó ứng dụng.
siêu trí nhớ chưa phổ biến
Bộ môn siêu trí chưa phổ biến nhưng có tiềm năng vô cùng lớn về tính ứng dụng và phát triển tư duy não bộ.
rèn luyện sự tập trung
“Bạn đang lái xe buýt chở 50 người. Xe buýt dừng ở trạm đầu tiên có 10 người xuống, 3 người lên. Trạm tiếp theo có 7 người xuống, 2 người lên. Hai trạm tiếp theo mỗi trạm đón 4 hành khách. Ba trạm tiếp theo nữa mỗi trạm đón 1 hành khách, và không ai xuống. Xe buýt...
cách học thuộc bài nhanh
Vô tình bạn mở một đoạn phim và xem đến khuya mới đi ngủ. Hôm sau, bạn đến lớp và chợt nhận ra là đã quên học bài. Chỉ còn 5 phút nữa vào giờ học. Bài vẫn chưa thuộc thì phải làm sao đây? Bạn đã từng ít nhất một lần trong đời rơi vào trường hợp tương tự...

Most popular

Recent posts