Home Tags Bộ môn siêu trí nhớ

Tag: bộ môn siêu trí nhớ

Newbie luyện siêu trí nhớ thì cần làm gì?

Giống như đứa bé tập đi thì cần phải biết bò trước. Khi đứa bé bò được thì phải tập đứng và cuối cùng mới là tập đi. Bạn không thể...
bộ môn siêu trí nhớ

Bộ môn Siêu trí nhớ chơi như thế nào?

Hồi đi học bạn có ước mơ rằng có khả năng nhìn một phát thuộc bài ngay không? Nếu có thì tuổi thơ của bạn thật tuyệt vời vì đã dám...

Most popular

Recent posts