Home Tags Cách để nhớ danh sách mua sắm

Tag: cách để nhớ danh sách mua sắm

Phương pháp ghi nhớ liên kết

Bạn đang trên đường về nhà thì mẹ bạn gọi cho bạn kêu ghé chợ mua 15 món đồ về nhà. Lúc đó bạn đang giữa đường và không có giấy...

Most popular

Recent posts