Home Tags Cách để nhớ tốt

Tag: cách để nhớ tốt

Phương pháp ghi nhớ liên kết

Bạn đang trên đường về nhà thì mẹ bạn gọi cho bạn kêu ghé chợ mua 15 món đồ về nhà. Lúc đó bạn đang giữa đường và không có giấy...
phương pháp ghi nhớ đường hai chiều

Phương pháp ghi nhớ “Đường hai chiều”

Hôm nay trên đường chạy xe thì tôi thấy phía bên đường của mình rất trống trãi, ngược lại phía bên kia thì rất đông đúc và mọi người chen chúc...

Most popular

Recent posts