Home Tags Cách nhớ nhanh

Tag: cách nhớ nhanh

phương pháp ghi nhớ đường hai chiều

Phương pháp ghi nhớ “Đường hai chiều”

Hôm nay trên đường chạy xe thì tôi thấy phía bên đường của mình rất trống trãi, ngược lại phía bên kia thì rất đông đúc và mọi người chen chúc...

Most popular

Recent posts