Home Tags Lâu đài trí nhớ

Tag: lâu đài trí nhớ

cách tạo lâu đài trí nhớ

Cách tạo Lâu đài trí nhớ để ghi nhớ mọi thứ

Bạn có biết Dominic O’Brien là người đã 8 lần vô địch cuộc thi Siêu trí nhớ Thế giới. Với khả năng ghi nhớ siêu phàm của mình ông...
lâu đài trí nhớ

Phương pháp Lâu đài trí nhớ là gì?

Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn Có thể bạn đã gặp trường hợp thế này. Một người bạn đọc một số điện thoại cho bạn để nhờ bạn gọi...

Most popular

Recent posts