Home Tags Tối ưu trí tuệ

Tag: tối ưu trí tuệ

bát quái đồ trí thông minh

Bát quái đồ trí thông minh định hướng bạn là ai?

 “Ai cũng là thiên tài. Nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo cây của nó thì nó sẽ sống suốt đời với suy nghĩ mình thật đần...

Most popular

Recent posts