: Undefined index: selected in on line
Notice/home/liemshar/public_html/wp-content/plugins/wp-smushit/core/modules/class-lazy.php129
Home Tư Duy

Tư Duy

Tư duy sẽ ảnh hưởng đến hành động, hành động sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Nếu bạn tập cho mình một tư duy tích cực sẽ hình thành nên con đường đến kết quả tích cực. Những không phải ai cũng tạo ra được suy nghĩ tích cực mà phải rèn luyện nhiều qua thời gian. Nếu bạn tiếp xúc nhiều với những điều tích cực hàng ngày mình tin bạn sẽ làm được.

mai cuc

Chào bạn! Tớ là Mia!

Tớ sinh ra, không cao không thấp, trung bình một mét ba bẻ đôi. Mọi người nghĩ tớ rất đơn giản, một chữ duy nhất: Lùn. Ngày sinh cũng vậy, cũng là...