Home Tags Phương pháp loci

Tag: phương pháp loci

lâu đài trí nhớ

Phương pháp Lâu đài trí nhớ là gì?

Trí nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn Có thể bạn đã gặp trường hợp thế này. Một người bạn đọc một số điện thoại cho bạn để nhờ bạn gọi...

Most popular

Recent posts